top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Z UWAGI NA PANUJĄCĄ EPIDEMIĘ SARS-COV-S OBOWIĄZUJĄ DODATKOWE REGULACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW IMPREZ W KINIE.

 

 

Część I – Postanowienia ogólne

 

 

§1 Administrator


Administratorem danych osobowych jest Kino Pomorzanin sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,  ul. Focha 12, 85-070 Bydgoszcz,
e-mail: kinopomorzanin@moderator-inwestycje.pl, telefon: +48 (52) 322 37 52.

§2 Pojęcia używane w Polityce prywatności


„Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem www.kinopomorzanin.pl,

„Hosting” - usługa przechowania treści Serwisu oraz udostępnienia odpowiednich rozwiązań technologicznych dla jego funkcjonowania, dostarczona przez Wix.com Ltd.

„Aplikacja” - aplikacja mobilna na telefony komórkowe, umożliwiająca komunikację pomiędzy Serwisem a jego Użytkownikami, dostarczona przez Wix.com Ltd.

„Użytkownik” - osoba odwiedzająca i korzystająca z Serwisu w komputerze, tablecie na telefonie lub przez Aplikację.

„Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności,

„RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,

„FB” – portal społecznościowy Facebook, dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com oraz aplikację mobilną Facebook,

„Fanpage” – fanpage Kina Pomorzanin znajdujący się na FB (facebook.com/kinopomorzanin).

§3 Zabezpieczenie danych osobowych


Wszystkie dane osobowe Użytkowników, podane lub zebrane w Serwisie w trakcie korzystania z Serwisu i/lub Aplikacji, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z RODO, wymaganymi aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z zastosowaniem środków technicznych, zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach Serwisu.

§4 Prawa  Użytkownika dotyczące danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach logowania, wysyłania wiadomości, usług Rezerwacji i Newslettera oraz korzystania z Aplikacji, Użytkownikowi przysługuje prawo:

(i) dostępu do swoich danych osobowych,

(ii) do ich sprostowania,

(iii) żądania usunięcia danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,

(iv) ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO;

(c) przeniesienia danych.

§5 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


W razie przekonania o niezgodnym z prawem przetwarzaniem swoich danych osobowych Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Część II – informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w Serwisie i Aplikacji


 

§6 Formularz kontaktowy, imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres URL


Dane w Serwisie i Aplikacji zbierane i przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, dostarczenia Newslettera pod właściwy adres, dokonanie kompletnej rezerwacji na Wydarzenia, weryfikacji profilu w Społeczności podawane są przez Użytkownika dobrowolnie.

 
Bez podania danych kontaktowych Serwis oraz Aplikacja mogą nie być w stanie wykonać zleconych usług (zapisanie do Newslettera, założenie Profilu, dokonanie Rezerwacji).

 

Dane z Serwisu oraz Aplikacji przetwarzane będą przez Kino Pomorzanin sp. z o.o. oraz firmy udostępniające Hosting oraz Aplikację przez czas potrzebny do wykonania usługi; w przypadku usług Newsletter, Rezerwacja, Profil Użytkownika — do czasu odwołania zgody / żądania usunięcia z odpowiednich baz danych.

Część III – profil na FB (Fanpage)


§7 Korzystanie z Fanpage 

 

W trakcie korzystania z Fanpage, dane osobowe są przetwarzane w celach:

- komunikacyjnych i informacyjnych: udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami, udostępniania postów jako osobie obserwującej Fanpage,

- marketingowych: informowania o usługach Serwisu oraz o samym Serwisie za pomocą postów,

- statystycznych:  poprzez prezentowanie Serwisowi przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących.

Dane te są przetwarzane do czasu usunięcia wpisów i komentarzy Użytkownika (Fana), rezygnacji z obserwowania Fanpage lub rezygnacji z konta na FB.

Część IV – informacje o plikach cookies


 

§8 Czym są pliki cookies 


W Serwisie stosujemy pliki cookies — niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis, który w ten sposób uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

 

- użytkowych, statystycznych i marketingowych polegających na zbieraniu informacji o działaniach, jakie Użytkownik podejmował w Serwisie; 

- obsługi liczników odwiedzin; 

- utrzymania sesji po zalogowaniu się w Serwisie.

§9 Rodzaje plików cookies


- sesyjne, które pozostają w pamięci przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia przez Użytkownika,

- stałe, które pozostają w pamięci przeglądarki internetowej Użytkownika, dopóki nie zostaną stamtąd skasowane,

- zewnętrzne, pochodzące od dostawców narzędzi do analityki w Serwisie oraz właścicieli portali społecznościowych, którzy obsługują możliwość logowania się przy pomocy swoich kont w Serwisie (FB, Google).

§10 Jak usunąć pliki cookies


Przeglądarkę internetową można skonfigurować tak, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na komputerze, telefonie lub tablecie Użytkownika.

Usunięcie plików cookies istniejących po zapisaniu możliwe jest przy użyciu odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących do tego celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego Użytkownika.

Informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox
http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Opera 
http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Internet Explorer: 
http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,

Safari
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL.

 

§11 Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu


Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies, może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z usług Serwisu nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo niemożliwe będzie zalogowanie czy udział w sondzie.

Zewnętrzne pliki cookies


 

§12 Pliki cookies zamieszczane w komputerze, telefonie lub tablecie Użytkownika mogą pochodzić od innych usługodawców. Pliki te są przechowywane na urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku. Można je usunąć z urządzenia, jak opisano w § 10.

§13 Cookies Google Analytics

Serwis korzysta z usług Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), pomagających analizować ruch w Serwisie, dane z Google Analytics trafiają do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).

Działanie Google Analytics można zablokować przez zainstalowanie dodatku do przeglądarki, udostępnianego przez firmę Google Inc. dostępnego pod adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§14 Cookies Wix.com Ltd.

Serwis korzysta z usług hostingowych oraz rozwiązań technologicznych (Aplikacja) dostarczanych przez Wix.com Ltd. (40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv-Yafo 6350671). Dane z Wix.com Ltd. mogą być utrzymywane, przetwarzane i przechowywane przez Wix i upoważnione podmioty stowarzyszone i upoważnionych usługodawców w USA (na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności,tzw. Privacy Shield), w Europie (w tym na Litwie, w Niemczech i na Ukrainie), w Izraelu i w innych jurysdykcjach, stosownie do potrzeb świadczonych przez Wix usług lub zgodnie z wymogami prawa. 

 

Pełen tekst Polityki Prywatności Wix.com Ltd. dostępny jest pod adresem: https://pl.wix.com/about/privacy. Pytania dotyczące polityki prywatności Wix.com Ltd można kierować pod adresem: privacy@wix.com.

bottom of page