top of page

ZASADY DZIAŁALNOŚCI KINA

PODCZAS EPIDEMII SARS-COV-2

W związku ze szczególnymi okolicznościami, w jakich odbywają się wydarzenia w Kinie Pomorzanin w 2020 roku, oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Gości Kina, uprzejmie informujemy o zasadach bezpieczeństwa, przyjętych na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego, zebranych poniżej.


W Kinie Pomorzanin mogą przebywać jedynie osoby zdrowe, bez objawów i oznak choroby zakaźnej jak: podwyższona temperatura, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu.
 

Wszyscy przebywający w Kinie mają obowiązek przestrzegania reżimu sanitarnego:
- zapoznanie się z obowiązującymi zasadami w stanie epidemii COVID-19 oraz bezwzględne ich stosowanie;
- bezwzględne zakrywanie ust i nosa od momentu wejścia do Kina do momentu wyjścia; 
- po wejściu do Kina zdezynfekowanie dłoni płynem;
- zachowanie minimalnej odległości 1,5 metra od innych osób, podczas przemieszczania się po Kinie oraz w trakcie imprez.

Pracownicy odpowiadać będą za monitorowanie i przestrzeganie przez interesantów reżimu
sanitarnego, tj zachowanie wymaganych odstępów, używania płynów dezynfekujących oraz maseczek.

UDZIAŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KINO POMORZANIN

1. Środki bezpieczeństwa
 

Uczestnictwo w imprezie wymaga korzystania z masek, zakrywających usta i nos oraz zachowywania zalecanych odległości pomiędzy Uczestnikami przed, w trakcie oraz po zakończeniu imprezy. Na sali kinowej należy zajmować miejsca siedzące zgodnie z wyznaczoną przestrzenią między fotelami (nie dotyczy: dzieci do 13 rż, osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nie mogących poruszać się samodzielnie, osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym).
 

Dla usprawnienia rozpoczęcia imprezy uprzejmie prosimy przybycie z odpowiednim, co najmniej 15-minutowym wyprzedzeniem.

2. Oświadczenie o stanie zdrowia
 

Uczestnictwo w imprezie wymaga wypełnienia przez każdego Uczestnika Oświadczenia o stanie zdrowia. Oświadczenia zawierają: nazwę imprezy, numer telefonu, imię i nazwisko oraz podpis Uczestnika, i zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia będą przez Kino Pomorzanin przechowywane przez 14 od imprezy.  W razie konieczności zostaną udostępnione Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.


Dla usprawnienia rozpoczęcia imprezy uprzejmie prosimy o wcześniejsze wydrukowanie i wypełnienie Oświadczenia (do pobrania tutaj).
 

Podstawa:

Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych

Wytyczne dla kin

bottom of page